แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต(พร้อมปลอกหมอน) และผ้าห่ม จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น คันหมายเลขทะเบียน กฉ 437 ราชบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2565