ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
12 กันยายน 2565ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 สิงหาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงเคมี พร้อมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 18 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 สิงหาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 สิงหาคม 2565ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2565จ้างเหมารถโดยสาร(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2565จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้งบริเวณภายในห้องประชุม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2565จ้างเหมา(เช่า)รถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2565จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2565ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง