แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5,431 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมายานพาหนะ (เช่า) รถตู้จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/25652 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ใช้งานส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565