แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง

วันที่ประกาศหัวข้อ
12 มิถุนายน 2567จ้างถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
159
เดือนก่อน
436
ปีนี้
2,447
ปีก่อน
1,679