ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
12 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บท 9606 ราชบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พฤษภาคม 2565จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2565ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2565ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เมษายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2565ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น คันหมายเลขทะเบียน กฉ 437 ราชบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง