แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(ปิดเทอม)11 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 2/256425 กุมภาพันธ์ 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/256425 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น21 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(เดือนกุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565)1 กุมภาพันธ์ 2565