แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมารถโดยสาร(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมา(เช่า)รถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2565
ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กน 4207 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2565