แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 289
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5,431 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมายานพาหนะ (เช่า) รถตู้จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/25652 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ใช้งานส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565