ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
12 มิถุนายน 2567จ้างถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิถุนายน 2567ซื้อกล้องวงจรปิดCCTV(พร้อมติดตั้ง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ชุดแผ่นและแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง