แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองตารุณ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ(โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
จ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่6 และ หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบูลุค) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566