ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
1 มิถุนายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
1 มิถุนายน 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
28 พฤษภาคม 2565ชุดตรวจโควิค - 19 Antigen Test Kit (ATK)
28 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุโครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรม สเปรย์ไล่ยุงสมุนไพรตะไคร้หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2565จ้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น(ห้องประชุมและห้องผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง