แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/25651 มิถุนายน 2565
จ้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น(ห้องประชุมและห้องผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุโครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรม สเปรย์ไล่ยุงสมุนไพรตะไคร้หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
ชุดตรวจโควิค - 19 Antigen Test Kit (ATK)28 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำประปาผิวดินของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น(ห้องประชุมและห้องผู้บริหาร)23 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครง หน้าทิ้งขยะ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2565