ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
2 กรกฎาคม 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
2 กรกฎาคม 2565จ้างเหมายานพาหนะ (เช่า) รถตู้จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2565จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ใช้งานส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิถุนายน 2565ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิถุนายน 2565ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิถุนายน 2565ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2565ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2565จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 83-0312 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง