แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 83-0312 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/25651 มิถุนายน 2565