ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
13 มีนาคม 2566จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ(โครงการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มีนาคม 2566จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน ผข 2237 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2566จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2566จ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านบริเวณบ้านนายบุญนาค อินทร์คง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2566จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2566จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2566จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 437 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง