ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
22 กรกฎาคม 2565จ้างเหมา(เช่า)รถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2565จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2565ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กน 4207 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง