ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมา(เช่า)เครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมา(เช่า)เครื่องเสียง(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมารำวงย้อนยุค(งานลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำสนาม และอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนพุตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง
25 ตุลาคม 2565จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 83-0312 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง