แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/25654 ตุลาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างเหมากำจัดปลวก ภายในและบริเวณรอบอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565