แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมา(เช่า)เครื่องเสียง(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมา(เช่า)เครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง5 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 83-0312 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 บ้านนายมานพ จันทร์แก่น หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่7 ตุลาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง7 ตุลาคม 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แคป)7 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565