ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
10 สิงหาคม 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิถุนายน 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2566จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2566จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่จอดรถในที่ทำการ อบต.แก้มอ้น (ช่วงที่ 1 ทางเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2566จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่จอดรถในที่ทำการ อบต.แก้มอ้น (ช่วงที่ 1 ทางเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2566จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยอีซู หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2566จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่จอดรถในที่ทำการ อบต.แก้มอ้น (ช่วงที่ 1 ทางเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2566จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่จอดรถในที่ทำการ อบต.แก้มอ้น (ช่วงที่ 1 ทางเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง