ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
27 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2567(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2567จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน โดยวิธีคัดเลือก
26 มิถุนายน 2567จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2567จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิถุนายน 2567จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิถุนายน 2567จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2567จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน โดยวิธีคัดเลือก
20 มิถุนายน 2567จ้างเหมา(เช่า)เครื่องเสียง(โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิถุนายน 2567จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วงฯ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิถุนายน 2567จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กน 4207 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง