ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
10 เมษายน 2566จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2566จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่6 และ หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมา (เช่า) เครื่องเสียง (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมา(เช่า)เต้นท์ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบูลุค) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีนาคม 2566จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ(โครงการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มีนาคม 2566จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน ผข 2237 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2566จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง