แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 295
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่6 และ หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบูลุค) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
จ้างเหมา(เช่า)เต้นท์ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
จ้างเหมา (เช่า) เครื่องเสียง (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ(โครงการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน ผข 2237 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566