ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
14 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
11 มิถุนายน 2564จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น
11 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น (ศพด.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2564จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2564จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)