ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
8 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี (ตัดผุ/ทำสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสำผัส (ชนิดติดตั้งฝาผนัง,ชนิดพกพา) เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน กรณีจำนวนเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กุมภาพันธ์ 2564จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง