ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 331 ถึง 340 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
11 มีนาคม 2564จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2564จ้างออกแบบงานก่อสร้าง
5 มีนาคม 2564จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มีนาคม 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2564จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กุมภาพันธ์ 2564จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2564จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น
9 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี และ กน4207ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง