ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 311 ถึง 320 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
23 กุมภาพันธ์ 2564จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น
9 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี และ กน4207ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี (ตัดผุ/ทำสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสำผัส (ชนิดติดตั้งฝาผนัง,ชนิดพกพา) เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน กรณีจำนวนเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง