ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 321 ถึง 330 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
30 มีนาคม 2564จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2564จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีนาคม 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มีนาคม 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มีนาคม 2564ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ .ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ .ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม)
15 มีนาคม 2564จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
15 มีนาคม 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง