แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 289
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ(โครงการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน ผข 2237 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านบริเวณบ้านนายบุญนาค อินทร์คง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 437 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566