ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
14 มิถุนายน 2566จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่จอดรถในที่ทำการ อบต.แก้มอ้น (ช่วงที่ 1 ทางเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2566จ้างเหมายานพาหนะ (เช่า) รถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2566ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2566ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษายน 2566จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองตารุณ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษายน 2566จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ(โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566จ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง