ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
29 มิถุนายน 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม)
29 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2564ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2564ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิถุนายน 2564ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่างฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิถุนายน 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิถุนายน 2564ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊กสะท้อนแสง,เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2564ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ชุดสร้างภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง