ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
27 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยหนองม่วง หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ซื้อเครื่องตัดคอนกรีตแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2567ซื้อกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (เดือน17พ.ค.ถึง30มิ.ย.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 17พ.ค. ถึง 30มิ.ย.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.8 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.โรงเรียนพุตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 17พ.ค. ถึง 30มิ.ย.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (เดือน17พ.ค.ถึง30มิ.ย.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง