แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 289
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น23 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี และ กน4207ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน กรณีจำนวนเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสำผัส (ชนิดติดตั้งฝาผนัง,ชนิดพกพา) เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564