แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ .ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม)17 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2564
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน15 มีนาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง8 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 มีนาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2564