ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
24 เมษายน 2566จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ(โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566จ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2566จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่6 และ หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมา (เช่า) เครื่องเสียง (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมา(เช่า)เต้นท์ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบูลุค) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง