ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 311 ถึง 316 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
13 มกราคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มกราคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563(วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มกราคม 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564)
12 มกราคม 2564จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 52 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2564จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2564จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง