โครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

13 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาปฏิบัติงามตามโครงการ  21 ธันวาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย อายุ 50-70 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางเฆ่ จำนวน 80คน

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางเฆ่