ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง บริเวณโรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 มกราคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ตามแนบเอกสาร