ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) จำนวน 2 อัตรา

12 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค  ข)