วันป่าชุมชนแห่งชาติ

6 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขอประชาสัมพันธ์วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ #คนกับธรรมชาติ อยู่รวมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!