วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น มอบหมายให้ นายภานุ ลาภทวีสมบูรณ์ ,นายกำพล ตันพิริยะกุล รองนายกอบต.แก้มอ้นและพนักงานส่วนตำบลแก้มอ้น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
#ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี
พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!