ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ครั้งที่2)

9 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง