ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ปี 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค  ข) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง