กิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"

12 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายภานุ ลาภทวีสมบูรณ์ ,นายกำพล ตันพิริยะกุล รองนายกอบต.แก้มอ้น, นายสมศักดิ์ แซ่ตัน เลขานุการนายก ,นายประภาส พุฒซ้อน ปลัด อบต.แก้มอ้น ,นายอนันต์ เซี่ยงเซี้ยว ประธานสภา อบต.แก้มอ้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.แก้มอ้น ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้มอ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแจงและเด็กนักเรียน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแก้มอ้น ร่วมกิจกรรมโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ถนนสายทุ่งแจง - กำเมิง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!