ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

19 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยการใส่เสื้อสีขาวร่วมเดินรณรงค์ระยะทางจากหน้าที่ทำการ อบต.แก้มอ้น ไปยังตลาดแก้มอ้น ซึ่งกำหนดลงทะเบียน ณ จุดเริ่มต้น เวลา 08.30 น. และออกเดินรณรงค์เวลา 09.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!