โครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

14 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายของโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!