ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

9 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น พร้อมคณะผู้บริหาร นายภานุ ลาภทวีสมบูรณ์ ,นายกำพล ตันพิริยะกุล รองนายกอบต. และนายสมศักดิ์ แซ่ตัน เลขานุการนายก มอบเกียรติบัตรให้กับ สิบเอกสง่า จันทร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และนางวัชราพรรณ จำเหล่ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!