กิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย 24 มี.ค.66

24 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายสรวุฒิ  มาประดิษฐ์กุล  นายกอบต.แก้มอ้น  นายกำพล  ตันพิริยะกุล  รองนายกอบต.แก้มอ้น  นางอรุณศรี  นวนนาง  ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงานอบต.แก้มอ้น ที่เข้าเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้ากิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น  ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!