วันท้องถิ่นไทยปี2566

18 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น นายภานุ ลาภทวีสมบูรณ์ นายกำพล ตันพิริยะกุล รองนาย อบต. ,นายสมศักดิ์ แซ่ตัน เลขานุการนายก ,นายประภาส พุฒซ้อน ปลัดอบต.,นายอนันต์ เซี่ยงเซี้ยว ประธานสภาฯ ,สมาชิกสภา อบต. ,พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เข้าร่วมพิธีถวายราชสัการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสัการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง ช่วงบ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และภาคค่ำงานกินเลี้ยงสังสรรค์ มอบรางวัลแข่งขันกีฬา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!