ทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

3 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร และเวียนเที่ยนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!