โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(แก้มอ้นคัพ)ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

3 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กำหนดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด(แก้มอ้นคัพ)ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งแจง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!