กิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย

17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าในกิจกรรม "ตลาดนัดหนูน้อย" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!