มอบทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นยุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสรวุฒิ  มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น มอบหมายให้ นายกำพล  ตันพิริยะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น พร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เป็นตัวแทนส่งมอบทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นยุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง  เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลแก้มอ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!