งานวันเด็กปี2566

14 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยมอบหมายให้ นายภานุ ลาภทวีสมบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และนายกำพล ตันพิริยะกุล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษา และของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!