โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

4 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยนายสรวุฒิ  มาประดิษฐ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ร่วมกับ กำนันตำบลแก้มอ้น ผู้ใหญ้บ้าน ผู้ช่วย ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกต้นไม้แดง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!