ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

11 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!