ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

14 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ถือปฏิบัติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับปี 2565 นี้

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จึงดำเนินการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 เริ่มทำกิจกรรม และเดินรณรงค์ไปยังบริเวณตลาดแก้มอ้นไปและกลับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง